Zonterapi – vad är det och hur funkar det?

Lite kort om reflexologins historia

Zonterapi eller reflexologi är en urgammal behandlingsmetod som sannolikt brukats hos många naturfolk sedan ett par tusen år före Kristi födelse.

Det finns skäl att tro att reflexologin skulle vara äldre än akupunkturen eftersom den är mindre komplicerad och inte kräver speciella redskap.

Tekniken finns dokumenterad i Kina ca 2400 f. Kr. och har även beskrivits hos de nubiska faraonerna från ca 2330 f. Kr. Under medeltiden i Europa använde man reflexologi för att lindra diverse åkommor men mycket lite av detta finns dokumenterat.

Reflexologi är en ren empirisk kunskap, som förts vidare över generationerna i många sekler. Den amerikanske öron-näsahalsläkaren William H Fitzgerald (1872-1942) återupptäckte i modern tid denna gamla naturmetod. Han använde zonterapi som anestesimetod vid operationer och tandutdragningar på sin praktik i Hartford, Connecticut.

Hans kurser fick stor uppmärksamhet och tillsammans med sin kollega Edwin F Bowers gav han ut boken “Zone Therapy” 1915.

Det riktigt stora genombrottet för reflexologin kom med den amerikanske massören Eunice Ingham som var Fitzgeralds elev. Hon vidareutvecklade hans idéer och utarbetade en speciell teknik som hon kallade kompressionsmassage. 1938 gav hon ut en bok som heter “Stories the feet can tell” (“Zonterapi” på svenska). Den översattes till fl era språk och Ingham fick elever som också kom att skriva böcker i ämnet.

Med den danska sjukgymnasten Lis Andersen, författare till boken “Zonterapi – tryck dig frisk”, fick reflexologin starkt fäste även i Europa.

Dagens höga levnadstempo påverkar vår hälsa. Det ständiga informationsflöde som vi utsätts för är en vanlig orsak till stressymtom i kroppen. Muskler spänns, blodtryck och hjärtrytm påverkas, stresshormoner utsöndras och matsmältningen avtar. Det är viktigt att förebygga stressrelaterade problem i tid, innan ohälsa uppstår. Här kan reflexologiska behandlingar vara välgörande!

Genom tryck och gnuggningar med händer eller zonstavar stimuleras olika reflexområden på och under huden. Behandling sker på större delen av kroppens yta; helkroppsreflexologi, inte bara på fötterna. Nervretningarna som uppstår transporteras via nervsystemet vidare till olika målområden i kroppen. På så sätt aktiveras människans naturliga självläkningsförmåga.

Reflexologin arbetar fysiskt, mentalt och känslomässigt. Metoden används ofta inom friskvård för att hålla en god form och öka livskvaliteten. Den är även ett bra verktyg för att skapa insikt och förståelse för den egna situationen. Olika besvär, fysiska, eller psykiska kan effektivt behandlas och metoden lämpar sig mycket bra som stressterapi.

Antalet behandlingar varierar beroende på behovet hos klienten. Vanligt är en behandlingsserie på 4-5 behandlingar med en veckas mellanrum. Därefter utvärderas effekten av behandlingen och en eventuell fortsättning kan planeras.

Det är bra att ta det lugnt efter första behandlingstillfället och lyssna på kroppens signaler, ta tid för avslappning och notera eventuella förändringar kroppsligt eller känslomässigt. Reaktionerna varierar från person till person och efter de olika behandlingarna.

Jag behandlar bland annat:

*Stressrelaterade symtom

*Sömnstörningar och trötthet

*Nacke, axel/ryggbesvär

*Mag- tarmstörningar

*Infertilitet och menstruations/övergångsbesvär

*Bensvullnad

*Huvudvärk och migrän

*Dålig koncentrationsförmåga

Exempel på behandlingsreaktioner:

*Ökat välbefinnande

*Immunologisk utrensning

*Bättre sömn

*Symtombefrielse eller lindring

*Ökad energi och fokusering

*Känsloreaktioner

*Insikt och förståelse

Välkommen att komma på behandling på Erikdahlbergsgatan 37, det ligger i gatuplan.