Hjärnstark

Som PT försöker jag ständigt utveckla mina kunskaper inom träning och hälsa. En viktig komponent för att få människor att aktivt fortsätta röra sig är hitta anledningar till varför man ska lägga tid på att träna. Det finns liksom mkt annat man kan göra men här tror jag att det finns många anledningar till varför. För folkhälsans skull så skulle det bästa vara om dom som inte rör sig började rör sig lite mer men dom är också svårast att nå.. Den som knäcker den koden borde få Nobelpris ! ????